Hoveddel Side topp

Vilkår og Betingelser for deltakelse og deltakere


Dette er vilkårene (avtalen) som regulerer din deltakelse og/eller deltakelse på våre arrangementer eller programmer.

Ved å registrere deg for arrangementet godtar du disse vilkårene, som utgjør en juridisk kontrakt mellom oss og den registrerte deltaker/deltaker (deg). Hvis du registrerer deg på vegne av en annen, er det ditt ansvar å sørge for at personen som deltar er klar over disse vilkårene og godtar dem, og ved å fullføre registreringen garanterer du at du har gjort deltakeren klar over disse vilkårene og at de har akseptert disse vilkårene.


1. Adgang til arrangementet eller programmet

1.1 Adgang

Din registrering gir deg adgang til arrangementet eller programmet. Eventuelle andre kostnader knyttet til din deltakelse, inkludert reise- og/eller overnattingskostnader, skal bæres av deg, med mindre de er inkludert i billettprisen. 


1.2 Oppsigelse

Du erkjenner at vi forbeholder oss retten til å be om din fjerning fra arrangementet eller programmet hvis vi, etter eget skjønn, anser at din tilstedeværelse og/eller oppførsel skaper en forstyrrelse eller hindrer arrangementet eller programmet og/eller andre deltakeres, taleres, coachers, trenere eller ansattes glede. 


1.3 Media

Ved å delta på arrangementet eller programmet erkjenner og godtar du å gi oss rett til å ta opp, filme, fotografere eller fange ditt bilde i ethvert medium som nå er tilgjengelig og heretter utvikles, og å distribuere, kringkaste, bruke eller på annen måte globalt spre slikt medium i evighet uten ytterligere godkjenning eller betaling til deg.

Denne tillatelsen til oss inkluderer, men er ikke begrenset til, retten til å redigere slikt medium, retten til å bruke mediet alene eller sammen med annen informasjon, og retten til å tillate andre å bruke og/eller spre mediet.


1.4 Arrangementets innhold

Du erkjenner og godtar at vi, etter eget skjønn, forbeholder oss retten til å endre alle aspekter av arrangementet eller programmet, inkludert, men ikke begrenset til, navn, temaer, innhold, program, talere, utøvere, verter, moderatorer, sted og tid. 


2. Avgift(er)

2.1 Betaling

Betaling av den gjeldende avgiften(e) for arrangementet eller programmet forfaller ved registrering. Hvis slik betaling er utilstrekkelig eller avslått av en eller annen grunn, kan vi nekte deg adgang til arrangementet eller programmet og skal ikke ha noe ansvar i den forbindelse.


2.2 Skatter

Avgiften(e) kan være underlagt omsetningsavgift, merverdiavgift eller andre skatter og avgifter som, hvis gjeldende, vil bli belastet deg i tillegg til avgiften(e).


3. Erstatning og avbestillingspolicy

3.1 Avbestilling

Etter å ha registrert deg for et arrangement eller program, hvis du avbestiller din deltakelse, kan du motta en refusjon av betalingen din i henhold til refusjonsvilkårene som er oppgitt i registreringsskjemaet.


4. Personvernpolicy

4.1. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre kunder. Se vår personvernpolicy.


5. Immaterielle rettigheter

5.1 Alle immaterielle rettigheter til og på arrangementet eller programmet, innholdet og alt materiell distribuert på eller i forbindelse med arrangementet eller programmet eies av oss eller sponsorene, talerne, coachene eller trenerne. Du må ikke bruke eller reprodusere eller tillate noen å bruke eller reprodusere noen varemerker eller andre handelsnavn som vises på arrangementet eller programmet, i noe arrangement eller programinnhold og/eller i noe materiell distribuert på eller i forbindelse med arrangementet eller programmet av noen grunn uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra oss.

5.2 For å unngå tvil, skal ingenting i denne avtalen anses å gi deg noen juridisk eller gunstig rett til eller til noen varemerker eller andre immaterielle rettigheter eid eller brukt under lisens av oss, som til enhver tid skal forbli vår eksklusive eiendom.


6. Garantier og ansvarsbegrensning

6.1. Vi gir ingen garantier med hensyn til noen aspekter av arrangementet eller programmet eller noe materiell relatert til eller tilbudt på arrangementet eller programmet, og fraskriver seg, i den grad det er mulig under lovene som regulerer denne avtalen, alle underforståtte garantier, inkludert men ikke begrenset til garantier om egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet, aktualitet og salgbarhet. Verken vi eller våre tilknyttede selskaper kan akseptere noe ansvar eller ansvar for tillit fra deg eller noen person til noe aspekt av arrangementet eller programmet og/eller informasjon gitt på et slikt arrangement.

 

6.2. Bortsett fra i den grad det kreves som et spørsmål om lov: (i) verken vi eller våre tilknyttede selskaper skal være ansvarlige for noen direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader, kostnader, skader eller tap som oppstår direkte eller indirekte fra arrangementet eller andre aspekter relatert til det eller i forbindelse med denne avtalen.

 

6.3. Det maksimale samlede ansvaret for ethvert krav på noen måte knyttet til denne avtalen, enten det er i kontrakt, erstatning eller annet (inkludert enhver uaktsom handling eller unnlatelse) skal være begrenset til beløpet betalt av deg for å delta på arrangementet.

 

7. Gjeldende lov og jurisdiksjon

7.1. Denne avtalen skal være underlagt norsk lov, og partene skal underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen til de norske domstolene.Sist redigert: 24. mars 2023


 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn